сряда, 22 февруари 2012 г.

Оноре дьо Балзак- Размисли

У нас,  когато блесне  светлината,  всички тичат да я изгасят,  защото я смятат за пожар

 Златото представлява всички човешки сили. Не  е ли животът машина, която парите поставят в движение?...Златото е духовността на днешните наши общества


Ще ви разкрия няколко велики тайни на човешкия живот. Човек се изчерпва с две действия, извършвани инстинктивно, които пресушават всички извори на съществуването му.  Два глагола изразяват всичките форми, под които си явяват двете причини за смъртта: да желаеш и да можеш


В края нта краищата свободата поражда анархията, анархията води до деспотизъм, а след деспотизма идва совободата.Семейните връзки и общите интереси са най-здравото в брака. При една двойка животни женската е винаги от същия вид като мъжкия. Лъвът живее с лъвица. В човешкото общество лъвът може да живее с овца или с тигрица. Освен това животните се преобрзяват само с течения на хилядолетия в по-сложни животни, докато за няколко години един бакален може да стане сенатор и един херцог да изпадне до последното стъпало на обществената стълба. И най-сетне човекът, изкустно владеещ ръцете и ума си, създава сечива и облекло, строи сгради, които се менят според цивилизацията. Следователно естественикът, който изучава човешкия вид трябва да обрисува мъжете, жените и нещата.


Страстта е една надежда, която винаги може да бъде измаменаИ мъжете ,и жените могат да изживеят много страсти, без това да е позорно за тях. Естествено е човек да се устремява към щастието! Но в живота има само една любов.
Тъй като има търговия, има и конкуренция. Преди да стане средство за успеха на победителя, богата наследница е залог на ожесточена биткаДвама мъже се борят за зестрата. За да завладее един мъж, една жена се бори с друга женаИ понеже в брака има търговия, конкуренция и сблъсъкване на интереси, то съществува и кодекс на законите му. Съпружеските отношения са имуществени отношения.


Бракът е медицински случай, който периодично се проявява във физиологичен акт

Няма коментари:

Публикуване на коментар